Запознайте се с Вашата Мебелна фирма

Светът е шарен и в неговото многообразие откриваме нашето вдъхновение. Разбира се, в основата на всичко е човекът – различен и сам по себе си уникален, със своите индивидуални потребности и желания. Затова и нашата философия е да дадем сила на идеите като изследваме чрез директен подход изискванията на клиента. Много са възможните решения, родени в диалога, но водещата идея остава една – да постигнем модерен уют, пречупен през призмата на всеки порив и индивидуален инстинкт за красота. Всичко това съчетаваме с новаторски дизайн без клишета и качество без компромиси. Балансът между иновативност, комфорт и естетика пресъздава деликатна емоция в духа на стил ар нуво – стилът на добре обмислената асиметрия, внимание към детайла и изработката. Затова не е случайно, че "ПолиБор" е синоним на автентичност, традиция и модерен колорит.